Voor alle locaties zijn we op zoek naar een ervaren GZ-psycholoog die 27, 32 of 36 uur aan de slag wil als regiebehandelaar.

 

Functiebeschrijving

Het Rughuis werkt met een succesvolle interdisciplinaire behandelmethodiek. De regiebehandelaar coördineert het zorgproces en draagt de verantwoordelijkheid voor de integraliteit van het behandelproces. Daarnaast is de regiebehandelaar voor alle betrokkenen, inclusief de cliënt en diens naasten, het centrale aanspreekpunt.

De inhoudelijke verantwoordelijkheden van de regiebehandelaar en de volledige functieomschrijving is vastgesteld door de directie van Het Rughuis en is vastgelegd aan het kwaliteitsstatuut.

Naast de regierol en de inhoudelijke verantwoordelijkheden heeft de regiebehandelaar tevens een coachende rol binnen het behandelteam. Daarnaast adviseert de regiebehandelaar de organisatie inzake (door)ontwikkeling en innovatie van de behandelmethodiek, deskundigheidsbevordering van de behandelaren en heeft hij/zij een rol in overige kwaliteitsgerelateerde processen, zoals het geven van onderwijs.

Indien gewenst heb je de mogelijkheid om enkele cliënten te begeleiden in de rol van psycholoog CGT naast de eerder genoemde verantwoordelijkheden.